Information ausblenden
Das Digital Eliteboard ist ein Kostenloses Forum. Wenn du alle Bereiche sehen möchtest oder Fragen hast, musst du dich zunächst Registrieren.

Jetzt Registrieren

Kazna za OBN

Dieses Thema im Forum "Ostali" wurde erstellt von Beastmaster, 3. Juli 2009.

 1. Beastmaster
  Offline

  Beastmaster Moderator Digital Eliteboard Team

  Registriert:
  9. Oktober 2008
  Beiträge:
  3.617
  Zustimmungen:
  12.204
  Punkte für Erfolge:
  113
  Deveta kazna u cetiri godine

  RAK kaznio OBN zbog kviza "Kešolovac"

  Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je donijela rješenja koja se odnose na kršenje pravila i propisa Agencije, a kojima je Televiziji OBN izreèena novèana kazna u iznosu od 8.000,00 KM, radi kršenja Kodeksa o emitovanju RTV programa, èlan 7. Lažan i varljiv materijal, kao i èlan 29. Snimci emisija emitovanjem kviza "Kešolovac".
  Kako je saopšteno iz RAK-a, svim analiziranim sluèajevima kviza "Kešolovac“, emitovanog u programu TV OBN 2.12.2008., 10.01.2009., 16.01.2009., 17.01. 2009. i 22.01.2009. godine, a po osnovu prigovora gledatelja, uoèeno je da su pitanja ili postavljana krajnje nejasno, ili su sugestijama gledaoci bili navoðeni na kriva rješenja, te da sudionici igre nisu na transparentan naèin bili obaviješteni o propozicijama kviza, èime je onemoguæeno postizanje taènog rješenja. Takoðer, prilikom objavljivanja konaènih rješenja zadataka na kraju kviza, stanica ni u jednom navedenom sluèaju nije jasno predoèila sudionicima i gledateljstvu na koji naèin se rješenja došlo, što je u svakom od procesuiranih sluèajeva predmetnog programa djelovalo zavaravajuæe za sudionike, ali i ostalo gledateljstvo, èime je stvorena moguænost nanošenja štete gledateljima.

  Prilikom odluèivanja, u obzir je uzeta èinjenica da je predmetnim emitovanjima u kontinuitetu èinjeno ozbiljno kršenje relevantnih odredbi Kodeksa o emitovanju RTV programa, kao i da je u protekle èetiri godine zabilježeno osam razlièitih kršenja pravila i propisa od strane TV OBN. U obzir je, meðutim, uzeto i to da je TV OBN u toku trajanja postupka nabolje promijenila koncepciju ovakvih kvizova, èije je emitovanje naknadno u potpunosti prestalo.


  Alternativnoj televiziji izreèeno je usmeno upozorenje zbog kršenja èlana 11. Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu, Parapsihologija, egzorcizam, okultizam i slièno zbog emitovanja oglasa za izradu horoskopa u monitorisanom periodu od 13.03.2009. do 19.03.2009. godine. Analizom je ustanovljeno da se radi o telopu na kojem su prikazani horoskopski znakovi, zatim titl „Uživo, Astro centar, tel. 094 58 31 30, Telekom Srpske, 1,80 KM +PDV“. Tekst koji prati pomenuti telop glasi: „Saznajte više o sebi, o drugima i svojoj buduænosti. Obratite se našim astrolozima. Razriješite svoje dileme. 094 58 31 30. Uživo.“

  Kodeksom o emitovanju RTV programa i Kodeksom o oglašavanju i sponzorstvu jasno je odreðeno da ovakvi programi mogu biti emitovani samo unutar graniènog perioda, dakle u periodu izmeðu 24:00 i 06:00 sati.

  Pismeno upozorenje izreèeno je RTV FBiH zbog kršenja èlana 3. Opšti principi oglašavanja, teletrgovine i sponzorstva, èlana 14. Raspored televizijskog oglašavanja, èlana 19. Opšta pravila u vezi sponzorstva i èlana 18. Posebni javni servisi za emitovanje Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu, u serijskom programu ”Lud, zabunjen, normalan” i u toku nogometne utakmice PSG-Wolfsburg.

  Agencija je uzela u obzir tvrdnje stanice da je reklamni spot, u toku emitovanja utakmice, rezultat tehnièke greške, dok je u sluèaju serijskog programa ”Lud, zbunjen, normalan” Agencija je uzela u obzir tvrdnje stanice da je poduzela sve mjere da do sliènih propusta ubuduæe ne doðe, što je i uèinjeno.

  Agencija podsjeæa na èlan 5. Pregleda povreda i kazni u kojem je navedeno da je svrha kažnjavanja izmeðu ostalog zaštita javnog interesa, obezbjeðenje poštivanja Zakona i propisa Agencije, te poduzimanje mjera za sprjeèavanje buduæih propusta prilikom emitovanja RTV programa.
   
  Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. Juli 2009
  #1
  crni666 gefällt das.
 2. crni666
  Offline

  crni666 Newbie

  Registriert:
  5. Januar 2009
  Beiträge:
  18
  Zustimmungen:
  5
  Punkte für Erfolge:
  3
  AW: Kazna za OBN

  To bi trebalo za svaku televiziju koja emituje te gluposti da zabrani i da se naplate velike,velike kazne....
   
  #2

Direkt Antworten

Überprüfung:
Der Entwurf wurde gespeichert Der Entwurf wurde gelöscht

Diese Seite empfehlen

OK Mehr information

Diese Seite verwendet Cookies. Mit Ihrem Klick auf OK stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Andernfalls ist die Funktionalität dieser Website beschränkt.